Legater til Udveksling

Find ud af, hvordan du kan finansiere dit udvekslingssemester med legater. Lær alt om legater og scholarships til study abroad og udveksling her.

Indholdsfortegnelse

Introduktion

At studere i udlandet som udvekslingsstudent kan være en livsændrende oplevelse, fyldt med nye kulturelle indsigter og akademiske muligheder. Men udgifterne forbundet med et udlandsophold kan ofte være en barriere for mange studerende. Her kommer legater ind i billedet. Legater til udveksling tilbyder økonomisk støtte, der gør det muligt for flere studerende at realisere deres drøm om et semesterophold i udlandet. I denne blog vil vi dække, hvorfor legater er vigtige, og hvordan de kan hjælpe dig med at finansiere dit udlandsophold.

Hvorfor søge legater?

Økonomiske fordele

Legater kan spille en afgørende rolle i at lette de økonomiske byrder ved et udvekslingsophold. Her er nogle af de økonomiske fordele ved at søge legater:

 • Undervisningsgebyrer: Mange legater er designet til at dække en del eller hele undervisningsgebyret på værtsuniversitetet. Dette kan reducere den økonomiske belastning betydeligt og tillade dig at fokusere mere på dine studier.
 • Rejseudgifter: At rejse til og fra dit udvekslingsland kan være en stor udgift. Legater kan ofte hjælpe med at finansiere flybilletter og andre rejseomkostninger, hvilket gør det lettere for dig at planlægge dit semesterophold.
 • Bolig: Lejeomkostninger kan være høje, især i populære studiebyer. Nogle legater inkluderer støtte til boligudgifter, hvilket kan give dig mulighed for at bo tættere på dit universitet eller i mere komfortable omgivelser.
 • Leveomkostninger: Daglige udgifter som mad, transport og andre fornødenheder kan hurtigt løbe op. Legater kan bidrage til at dække disse leveomkostninger, så du kan få en mere bekymringsfri oplevelse som udvekslingsstudent.

Personlige og professionelle fordele

At modtage et legat til dit udlandsophold kan have en lang række personlige og professionelle fordele:

 • Akademisk anerkendelse: At få tildelt et legat er ofte et tegn på akademisk excellence og dedikation. Dette kan styrke dit CV og gøre dig mere attraktiv for fremtidige arbejdsgivere eller videregående uddannelser.
 • Netværksmuligheder: Mange legater tilbyder også netværksmuligheder. Dette kan inkludere adgang til arrangementer, konferencer og møder med andre legatmodtagere og professionelle inden for dit felt, hvilket kan være uvurderligt for din karriereudvikling.
 • Fokuseret studium: Med økonomisk støtte fra legater kan du reducere behovet for deltidsarbejde og dermed fokusere mere på dine studier og oplevelsen af at være udvekslingsstudent. Dette kan føre til bedre akademiske resultater og en mere berigende oplevelse.
 • Personlig udvikling: At studere i udlandet giver dig mulighed for at udvikle dine interkulturelle kompetencer, tilpasningsevne og selvstændighed. Disse færdigheder er ikke kun værdifulde for din personlige vækst, men også højt værdsat på det globale arbejdsmarked.


Typer af legater til udveksling

At finde det rette legat kan gøre en stor forskel for dit udvekslingsophold. Her er de forskellige typer af legater, du kan søge:

Akademiske legater

Hvad er det?
Akademiske legater er baseret på studerendes akademiske præstationer. Disse legater tildeles studerende, der har opnået høje karakterer og har udmærket sig i deres studier.

Hvem kan søge?
Studerende med en stærk akademisk baggrund, høje karakterer og deltagelse i akademiske aktiviteter.

Eksempler på akademiske legater:

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond

Behovsbaserede legater

Hvad er det?
Disse legater tildeles baseret på økonomisk behov. Studerende fra lavindkomstfamilier eller dem, der står overfor særlige økonomiske udfordringer, kan ansøge om disse legater for at få støtte til deres udvekslingsophold.

Hvem kan søge?
Studerende med dokumenteret økonomisk behov, ofte verificeret gennem økonomiske erklæringer eller beviser for lav indkomst.

Eksempler på behovsbaserede legater:

Meritbaserede legater

Hvad er det?
Meritbaserede legater gives til studerende, der har udmærket sig inden for bestemte områder, såsom sport, kunst eller lederskab. Disse legater kan hjælpe med at dække omkostningerne ved at studere i udlandet.

Hvem kan søge?
Studerende med fremragende præstationer eller talent inden for specifikke områder som sport, musik, kunst eller lederskab.

Eksempler på meritbaserede legater:

Specifikke legater for bestemte lande eller regioner

Hvad er det?
Nogle legater er designet specifikt til studerende, der ønsker at studere i bestemte lande eller regioner. Disse legater kan ofte findes gennem de pågældende landes ambassader eller kulturinstitutter.

Hvem kan søge?
Studerende, der planlægger at studere i et specifikt land eller en region og som opfylder de specifikke krav for disse legater.

Eksempler på specifikke legater:

Særlige legater til bestemte studieretninger

Hvad er det?
Der findes også legater, der er målrettet studerende inden for bestemte studieretninger, såsom ingeniørvidenskab, medicin eller humaniora. Disse legater tildeles ofte af faglige organisationer eller virksomheder inden for feltet.

Hvem kan søge?
Studerende, der studerer specifikke fagområder og som kan demonstrere engagement og præstationer inden for deres studieretning.

Eksempler på særlige legater:

Hvordan finder man legater?

At finde de rette legater kan virke overvældende, men der er flere ressourcer tilgængelige for danske studerende:

Universiteters legatkontorer

De fleste universiteter har legatkontorer, der kan hjælpe dig med at finde relevante legater. Besøg dit universitets legatkontor for rådgivning og hjælp til ansøgningsprocessen.

Offentlige legatdatabaser

Danmark har flere offentlige legatdatabaser, hvor du kan søge efter legater baseret på dine specifikke behov og kvalifikationer.

Eksempler på offentlige legatdatabaser:

Private fonde og organisationer

Der er mange private fonde og organisationer, der tilbyder legater til danske studerende. Disse kan ofte findes gennem online søgninger eller via anbefalinger fra dit universitet.

Eksempler på private fonde:

Online ressourcer og legatdatabaser

En af de mest omfattende ressourcer for at finde legater i Danmark er Legatbogen. Legatbogen er en online database, der indeholder information om tusindvis af legater til danske studerende. Besøg Legatbogen for at starte din søgning efter legater til dit udvekslingsophold.

Hvordan ansøger man om legater?

At ansøge om legater til dit udvekslingsophold kræver grundig forberedelse og opmærksomhed på detaljer. Her er en trin-for-trin guide til, hvordan du kan forberede en stærk ansøgning:

Forberedelse af ansøgningsmateriale

Før du ansøger om legater, skal du samle alle nødvendige dokumenter. Her er, hvad du skal bruge:

 • Karakterudskrifter: Sørg for at have opdaterede kopier af dine akademiske præstationer.
 • Anbefalingsbreve: Bed undervisere eller arbejdsgivere om anbefalingsbreve i god tid.
 • Personlig erklæring: Skriv en stærk personlig erklæring, der fremhæver dine mål og hvorfor du fortjener legatet.

Skrivning af motiverede ansøgninger og essays

En vellykket ansøgning kræver en overbevisende motiveret ansøgning eller essay. Her er nogle tips:

 • Vær specifik: Beskriv klart og præcist, hvorfor du søger legatet, og hvordan det vil hjælpe dig med at nå dine akademiske og personlige mål.
 • Personliggør din ansøgning: Gør din ansøgning personlig ved at inkludere dine unikke erfaringer og ambitioner.
 • Struktureret præsentation: Følg en klar og logisk struktur i din ansøgning.

Budgetskabelon

Lav en detaljeret budgetskabelon, der viser dine forventede udgifter og indtægter under dit udvekslingsophold. Dette kan inkludere undervisningsgebyrer, bolig, leveomkostninger, rejseudgifter osv.

Eksempler på budgetter finder du her

1:1 Feedback Session

Få personlig feedback på dine ansøgninger gennem en 1:1 feedback session. Dette kan hjælpe dig med at forbedre dine ansøgninger og øge dine chancer for at få et legat.

Ansøgningsskabelon

Brug en ansøgningsskabelon for at sikre, at du inkluderer alle nødvendige oplysninger og følger en professionel struktur. Dette kan hjælpe med at gøre din ansøgning mere overskuelig og præcis.

Udvalgt liste af legater

Lav en liste over relevante legater, der passer til dine behov og kvalifikationer. Fokusér på legater, hvor du opfylder alle kriterier.

Eksempler på gode ansøgninger

Se eksempler på gode ansøgninger for at få en idé om, hvad der virker godt. Dette kan give dig inspiration og hjælpe dig med at skrive en stærk ansøgning.

Hvis du har brug for yderligere hjælp med at finde og ansøge om legater, tilbyder Uniclub en række ydelser, der kan hjælpe dig:

 • Budgetskabelon: Få hjælp til at lave en detaljeret budgetskabelon.
 • 1:1 Feedback Session: Modtag personlig feedback på dine ansøgninger.
 • Ansøgningsskabelon: Brug professionelle skabeloner til dine ansøgninger.
 • Udvalgt liste af Legater: Få en liste over relevante legater, der passer til dine behov.
 • Eksempler på gode ansøgninger: Se eksempler på succesfulde ansøgninger.
 • Eksempler på budgetter: Få inspiration til, hvordan du kan lave dit budget.

For mere information og for at tilkøbe vores ydelser, besøg vores legatside.

Tips til at øge chancerne for at få et legat

Strategisk valg af legater

Ansøg om legater, der passer bedst til dine kvalifikationer og behov. Fokuser på legater, hvor du opfylder alle kriterier.

Fremhævning af unikke kvalifikationer og erfaringer

Sørg for at fremhæve dine unikke kvalifikationer, erfaringer og mål i din ansøgning. Dette kan hjælpe dig med at skille dig ud fra andre ansøgere.

Præsentation af økonomiske behov

Hvis du ansøger om behovsbaserede legater, skal du klart og præcist præsentere dine økonomiske behov og forklare, hvordan legatet vil hjælpe dig.

Opfølgning på ansøgninger

Efter du har indsendt dine ansøgninger, kan det være en god idé at følge op med legatkontoret eller organisationen for at bekræfte modtagelsen og vise din interesse.

Populære legater for udvekslingsstudenter

Når du søger legater til dit udvekslingsophold, er det nyttigt at kende til nogle af de mest betydningsfulde fonde i Danmark. Her er "The Big 5" fonde, der yder støtte til udveksling:

Nordea Fonden

Historik og baggrund: Nordea Fonden blev etableret i 1989 og er finansieret af Nordea Bank. Fonden støtter projekter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, kultur og uddannelse.

Hvad de støtter: Nordea Fonden tilbyder legater til udvekslingsstudenter, der ønsker at studere i udlandet. De støtter projekter, der fremmer faglig og personlig udvikling gennem internationale oplevelser.

Læs mere om Nordea Fondens legater på deres officielle hjemmeside.

Knud Højgaard Fond

Historik og baggrund: Knud Højgaard Fond blev grundlagt i 1944 af entreprenør Knud Højgaard. Fonden er finansieret af midler fra Højgaard & Schultz A/S, en af Danmarks største entreprenørvirksomheder.

Hvad de støtter: Fonden støtter uddannelse og kulturelle projekter. De tilbyder legater til studerende, der ønsker et semesterophold i udlandet for at få internationale erfaringer og forbedre deres akademiske og personlige færdigheder.

Læs mere om Knud Højgaard Fonds legater på deres officielle hjemmeside.

Augustinus Fond

Historik og baggrund: Augustinus Fond blev etableret i 1942 af den danske tobaksfabrikant Ludvig Augustinus. Fonden støtter kultur, forskning og uddannelse.

Hvad de støtter: Fonden tilbyder legater til udvekslingsstudenter, der søger at forbedre deres faglige og personlige kompetencer gennem study abroad programmer. De støtter projekter, der fremmer kulturel udveksling og akademisk excellence.

Læs mere om Augustinus Fonds legater på deres officielle hjemmeside.

Otto Mønsted Fond

Historik og baggrund: Otto Mønsted Fond blev oprettet i 1916 af industrimanden Otto Mønsted, der grundlagde Margarinefabrikken Alfa. Fonden støtter erhvervsrelaterede uddannelser og projekter.

Hvad de støtter: Fonden tilbyder legater til udvekslingsstudenter, især inden for business og ingeniørvidenskab. De støtter studerende, der ønsker at gennemføre et semesterophold i udlandet for at opnå avancerede færdigheder og viden.

Læs mere om Otto Mønsted Fonds legater på deres officielle hjemmeside.

William Demant Fond

Historik og baggrund: William Demant Fond blev grundlagt i 1957 og er finansieret af midler fra Oticon, en af verdens førende producenter af høreapparater. Fonden støtter uddannelse og forskning inden for sundhed og teknologi.

Hvad de støtter: Fonden tilbyder legater til studerende, der ønsker at studere i udlandet inden for sundhed og teknologi. De støtter projekter, der fremmer innovation og avanceret forskning gennem study abroad programmer.

Læs mere om William Demant Fonds legater på deres officielle hjemmeside.

Ressourcer og links

Links til legatdatabaser og ressourcer

 • Legatbogen: En omfattende online database, der indeholder information om tusindvis af legater til danske studerende.
 • Study in Denmark: En officiel portal for internationale studerende, der også indeholder information om legater og finansieringsmuligheder.
 • Erasmus+: Den officielle hjemmeside for Erasmus+-programmet med information om ansøgningsprocessen og tilgængelige legater.

Kontaktinformation til rådgivning og hjælp

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere hjælp med at finde og ansøge om legater, kan du kontakte dit universitets legatkontor eller rådgivningstjenester. De kan tilbyde personlig vejledning og støtte gennem hele processen.

Gratis e-bog. Gratis stipendieskabeloner.

Få al vores oplevelse lige ved fingerspidsen fra vores første udgivelse af Ultimate Study Abroad Handbook gratis ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Tak skal du have! Din indsendelse er modtaget!
Ups! Noget gik galt under indsendelsen af formularen.
Studier i udlandet e-bog
uniclub løfte

Få uovertruffen ro i sindet fra start til slut.